back to collection

Scouternas projekt (15 galleries)

Svenska Scoutrådet jobbar för att så många barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället ska få möjlighet till en rolig och meningsfull fritid.

Vi arbetar inom fem olika områden, medlemsutveckling, kommunikation, utveckling, Ledarskapsakademin och ledning.